29/9/2559 11:19
 
ค้นหา    


 
 
การรวมตัวกันของไฮเดลเบิร์กซีเมนต์และอิตัลซีเมนติก่อให้เกิดผู้นำการผลิตหินก่อสร้างเป็นอันดับ 1 ผู้ผลิตปูนซีเมนต์เป็นอันดับ 2 และผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเป็นอันดับ 3 ของโลก

ในวันนี้ไฮเดลเบิร์กซีเมนต์ได้ถือครองหุ้นอิตัลซีเมนติรวมร้อยละ 45 จากอิตัลโมบิลเลียร์

การรวมตัวกันของไฮเดลเบิร์กซีเมนต์และอิตัลซีเมนติก่อให้เกิดผู้นำการผลิตหินก่อสร้างเป็นอันดับ 1 ผู้ผลิตปูนซีเมนต์เป็นอันดับ 2 และผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเป็นอันดับ 3 ของโลก มีพนักงานกว่า 63,000 คนในสถานที่ผลิตกว่า 3,000 แห่งใน 60 ประเทศ 5 ทวีป มีสมรรถนะการบดปูนซีเมนต์จากโรงงานปูนซีเมนต์ 156 แห่ง รวมกันได้ถึง 197 ล้านตัน ไฮเดลเบิร์กซีเมนต์ดำเนินกิจการสถานที่ผลิตหินก่อสร้างรวมกว่า 600 แห่ง และมีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกว่า 1,700 โรง ทำให้ไฮเดลเบิร์กซีเมนต์เป็นผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำของโลก

ดร. แบนท์ ชายเฟเลอะ ประธานคณะกรรมการบริหารได้กล่าวว่า “ไฮเดลเบิร์กซีเมนต์หมายถึงสมรรถนะ ความสามารถและคุณภาพสำหรับงานก่อสร้าง การรวมอิตัลซีเมนติเข้ามาในกลุ่มไฮเดลเบิร์กซีเมนต์ จะรวมความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กรเข้าด้วยกัน และขณะเดียวกันดำรงรักษาลักษณะท้องถิ่นของธุรกิจไว้ ทั้งสองบริษัทต่างเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยประเพณีที่มีประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จอันยาวนานในธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เมื่อมารวมกันจะยิ่งทำให้เราสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นเยี่ยมและนวัตกรรมแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น”

วัฒนธรรมองค์กรของไฮเดลเบิร์กซีเมนต์เป็นรากฐานที่สำคัญต่อความสำเร็จของกลุ่ม โดยมุ่งเน้นที่ความมีประสิทธิภาพ การรู้จักธุรกิจเป็นอย่างดี การควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัด การดำเนินการอย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง รวมทั้งการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงานอย่างดีที่สุด อีกทั้งการมีสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัย ความก้าวหน้าในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการมีจิตสำนึกต่อชุมชนรอบสถานประกอบการยังเป็นค่านิยมที่สำคัญขององค์กรอีกด้วย

ขัอมูลเกี่ยวกับไฮเดลเบิร์กซีเมนต์
ไฮเดลเบิร์กซีเมนต์เป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก โดยเป็นผู้นำตลาดของหินก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ และคอนกรีตผสมเสร็จ รวมทั้งกิจกรรมปลายน้ำอื่นๆ มีการจ้างพนักงานกว่า 63,000 คน ในสถานประกอบการกว่า 3,000 แห่งใน 60 ประเทศ
.

 
กิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ (26 สิงหาคม 2559)

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เป็นวันครบรอบ 27 ปีของการก่อตั้งบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย บริษัทฯ ได้จัดงานเฉลิมฉลองในวันศุกร์ที่ 26 โดยในช่วงเช้าผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา ช่วงบ่าย ได้ไปเยี่ยมเด็กบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา โดยบริจาคเงินช่วยเหลือพร้อมสิ่งของที่จำเป็น เช่น ยารักษาโรค ผ้าอ้อม นม เป็นต้น
News                                                                                        

โรงงานปูนซีเมนต์เอเชีย พุกร่าง มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559    
 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงงานปูนซีเมนต์เอเซีย พุกร่าง มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 จำนวน 120 ทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จำนวนเงินรวม 345,000.- บาท ให้กับนักเรียนจาก 15 โรงเรียนที่อยู่รอบรั้วโรงงาน

 


ข่าวกลุ่ม
1/7/2559HeidelbergCement has completed the acquisition of a 45% stake in Italcementi from Italmobiliare
12/4/2559Italcementi Group 2015 Annual Report provides financial statements and Sustainability Disclosure
7/4/2559American Jennifer Siegal wins the 4th arcVision Prize – Women and Architecture
8/3/2559The 4th edition of arcVision Prize – Women and Architecture is underwayThe winner will be unveiled next 7 April
10/9/2558From the "Opening" of Palazzo Italia to the international market: biodynamic cement is now a global product

Business Unit, Affiliates and Partners
 

Contacts
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
(บริการลูกค้า)

โทรศัพท์ : 02-6415600
ต่อ 2801-4
แฟกซ์ : 02-6415682-4
อีเมล์ : acc.callcenter@acc.co.th

 

E-Commercei.active BIODYNAMIC

"วัสดุห่อหุ้ม" อาคาร Palazzo Italia ในงาน EXPO 2015

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลองค์กร | คุณสมบัติที่ต้องการ | แผนที่เว็บไซต์  
© 2007 Asia Cement Public Company Limited. 
ปรับปรุงล่าสุด 23/9/2559 2:10:41  UTC