5/9/2558 13:21
 
ค้นหา    


 
 
กลุ่มอิตัลซีเมนติได้ทำข้อตกลงสำคัญกับไฮเดลเบิร์กซีเมนต์

ตามข้อตกลงว่าด้วยการขายหุ้นของ Italmobiliare ที่ถืออยู่ในอิตัลซีเมนติจำนวนร้อยละ 45 ให้แก่ไฮเดลเบิร์กซีเมนต์ ทำให้เกิดผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ด้วยกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ประมาณ 200 ล้านตันต่อปี เป็นผู้นำธุรกิจหินก่อสร้างด้วยยอดขายหินก่อสร้าง 275 ล้านตันต่อปี และเป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ด้วยยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ 49 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ด้วยเครือข่าย ที่ตั้งอันเหมาะสมทั่วโลกของทั้งสองบริษัท อีกทั้งนวัตกรรม การวิจัย และการพัฒนา จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างรากฐานให้แก่เรา ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 16.8 พันล้านยูโรในปี 2557 จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก(เอกสารแนบข่าวแจกที่ออกโดย Italmobiliare).

 
กิจกรรมครบรอบ 26 ปี ปูนเอเซีย

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 26 ปีของการก่อตั้งบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย บริษัทฯ ได้จัดงานเฉลิมฉลองในวันศุกร์ที่ 21 โดยในช่วงเช้าผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา ช่วงบ่าย ได้ไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โดยบริจาคเงินช่วยเหลือพร้อมสิ่งของที่จำเป็น เช่น ยารักษาโรค ผ้าอ้อม นม เป็นต้น
News                                                                                        

รางวัล 3Rs และ รางวัล Zero Waste to Landfill Achievement    
 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม บริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัลการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs (3Rs Award) และการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill Achievement Award) จากนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้นตามโครงการการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ คือ

 


ข่าวกลุ่ม
28/7/2558Heidelbergcement and Italcementi to create the second global player in the cement sector, leader in the aggregates business and the third in ready-mixed concrete
17/6/2558Italcementi and architecture: white concrete for the new venue of Fondazione Prada.
6/5/25582015 EXPO: Palazzo Italia “wears” i.active BIODYNAMIC
31/3/2558Italcementi: Made in Italy innovation and design protagonists in the new Centre Pompidou in Malaga
6/3/2558Swiss architect Angela Deuber wins the third edition of arcVision Prize

Business Unit, Affiliates and Partners
 

Contacts
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
(บริการลูกค้า)

โทรศัพท์ : 02-6415600
ต่อ 2801-4
แฟกซ์ : 02-6415682-4
อีเมล์ : a.callcenter@acc.co.th

 

E-Commercei.active BIODYNAMIC

"วัสดุห่อหุ้ม" อาคาร Palazzo Italia ในงาน EXPO 2015

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลองค์กร | คุณสมบัติที่ต้องการ | แผนที่เว็บไซต์  
© 2007 Asia Cement Public Company Limited. 
ปรับปรุงล่าสุด 28/8/2558 4:32:26  UTC