27/4/2558 5:10
 
ค้นหา     
วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ตั้งแต่ปี 2498 ประเทศไทยได้เริ่มจัดงานฉลองให้กับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กมากขึ้น เพราะเด็กๆเหล่านี้จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ
News                                                                                        

โครงการ “25 โรงเรียนพลังงานหมุนเวียนเพื่อการศึกษา”    
 
ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯได้จัดทำโครงการ “25 โรงเรียนพลังงานหมุนเวียนเพื่อการศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการนโยบายทางด้านสังคมที่เชื่อมโยงกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยลักษณะของโครงการเป็นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (On Grid Solar PV Rooftop) ขนาด 4 กิโลวัตต์คู่ขนานกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวน 25 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงงานทั้ง 3 แห่ง และทุกภูมิภาคที่มีตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยโรงเรียนในโครงการทั้งหมดนั้นเป็นโรงเรียนที่สังกัดภายใต้สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ระยะเวลาการดำเนินโครงการใช้เวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2014 – 2016

 


ข่าวกลุ่ม
The operation has timed-out.

Business Unit, Affiliates and Partners
 

Contacts
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
(บริการลูกค้า)

โทรศัพท์ : 02-6415600
ต่อ 2801-4
แฟกซ์ : 02-6415682-4
อีเมล์ : a.callcenter@acc.co.th

 

E-Commercei.light®  Transparent Cement

TX Active

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลองค์กร | คุณสมบัติที่ต้องการ | แผนที่เว็บไซต์  
© 2007 Asia Cement Public Company Limited. 
ปรับปรุงล่าสุด 2/2/2558 4:20:56  UTC