31/10/2557 21:22
 
ค้นหา     
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม บริษัทฯ ได้จัดงานแถลงข่าวครบรอบ 25 ปี ปูนซีเมนต์เอเซีย เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม บริษัทฯ ได้จัดงานแถลงข่าวครบรอบ 25 ปี ปูนซีเมนต์เอเซีย เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล 21
News                                                                                        

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เป็นวันครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)     
 
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เป็นวันครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและพนักงานโรงงานตาคลีร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระ หลังจากนั้น ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาพญานาคทองจำนวน 100 ทุน ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จาก 7 โรงเรียน พร้อมทุนอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 140,000.- บาท

 


ข่าวกลุ่ม
16/10/2557The new kiln in Dvenya has been switched on
5/9/2557“Stararchitect” Libeskind chooses the innovation by Italcementi
8/5/2557TX Active on the podium at the “Oscar” of innovation
16/4/2557Italcementi Group 2013 Annual Report with financial and non-financial disclosure
8/4/2557Biodynamic cement for Palazzo Italia, the icon of Expo 2015

Business Unit, Affiliates and Partners
 

Contacts
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
(บริการลูกค้า)

โทรศัพท์ : 02-6415600
ต่อ 2801-4
แฟกซ์ : 02-6415682-4
อีเมล์ : a.callcenter@acc.co.th

 

E-Commercei.light®  Transparent Cement

TX Active

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลองค์กร | คุณสมบัติที่ต้องการ | แผนที่เว็บไซต์  
© 2007 Asia Cement Public Company Limited. 
ปรับปรุงล่าสุด 29/10/2557 8:03:46  UTC