2/8/2558 13:28
 
ค้นหา    


 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในภาคส่วนปูนซีเมนต์กับการเปิดโฉมทั่วโลก ไฮเดลเบิร์กซีเมนต์และอิตัลซีเมนติสร้างผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับสองของโลก ผู้นำในธุรกิจวัสดุผสมคอนกรีต และผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

ตามข้อตกลงว่าด้วยการขายหุ้นของ Italmobiliare ที่อิตัลซีเมนติถืออยู่จำนวนร้อยละ 45 ให้แก่ ไฮเดลเบิร์กซีเมนต์ Italmobiliare และไฮเดลเบิร์กซีเมนต์ตกลงในการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในภาคส่วนปูนซีเมนต์ ผู้นำในธุรกิจวัสดุผสมคอนกรีต และผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก เหตุผลเพิ่มเติมที่ให้เกิดการรวมตัวกันในครั้งนี้ได้แก่ ความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบของสถานที่ตั้งของ ไฮเดลเบิร์กซีเมนต์ซึ่งมีโรงงานในเบลเยียมและสหรัฐที่ทับซ้อนกันอยู่ไม่มากนัก ซึ่งมีศักยภาพที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมซึ่งกันและกัน และการผนึกความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมที่แข็งแกร่งของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน กลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันในครั้งนี้จะมีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ประมาณ 200 ล้านตัน จะมียอดขายวัสดุผสมคอนกรีต 275 ล้านตัน และจะมียอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ 49 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 16.8 พันล้านยูโรในปี 2557 จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก.

 
โครงการ “25 โรงเรียนพลังงานหมุนเวียนเพื่อการศึกษา”

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “25 โรงเรียนพลังงานหมุนเวียนเพื่อการศึกษา” โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์คู่ขนานกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กับโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงงานทั้ง 3 แห่ง
News                                                                                        

วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล    
 
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ทั้งที่สำนักงานในกรุงเทพฯ โรงงานพุกร่าง โรงงานตาคลี โรงงานชะอำ และหน่วยงานผลิตคอนกรีต

ที่กรุงเทพ กรรมการผู้จัดการได้กล่าวเปิดงานโดยให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำงาน ตั้งใจ มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย หลังจากนั้น มีการสรุปประเภทและลักษณะอันตรายรวมถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากเกมส์ Risk Hunting

 


ข่าวกลุ่ม
28/7/2558Heidelbergcement and Italcementi to create the second global player in the cement sector, leader in the aggregates business and the third in ready-mixed concrete
17/6/2558Italcementi and architecture: white concrete for the new venue of Fondazione Prada.
6/5/25582015 EXPO: Palazzo Italia “wears” i.active BIODYNAMIC
31/3/2558Italcementi: Made in Italy innovation and design protagonists in the new Centre Pompidou in Malaga
6/3/2558Swiss architect Angela Deuber wins the third edition of arcVision Prize

Business Unit, Affiliates and Partners
 

Contacts
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
(บริการลูกค้า)

โทรศัพท์ : 02-6415600
ต่อ 2801-4
แฟกซ์ : 02-6415682-4
อีเมล์ : a.callcenter@acc.co.th

 

E-Commercei.active BIODYNAMIC

"วัสดุห่อหุ้ม" อาคาร Palazzo Italia ในงาน EXPO 2015

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลองค์กร | คุณสมบัติที่ต้องการ | แผนที่เว็บไซต์  
© 2007 Asia Cement Public Company Limited. 
ปรับปรุงล่าสุด 29/7/2558 11:07:31  UTC