บัวแดง ไฮเทค

ปูนซีเมนต์ บัวแดง ไฮเทค เป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป (GU) สูตรไฮเทค ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2594-2556 (ASTM C 1157)ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ  ในขณะที่คุณสมบัติของคอนกรีตที่ผลิตจาก ปูนซีเมนต์ บัวแดง ไฮเทค ยังคงมีระดับความแข็งแกร่งและความทนทานเช่นเดียวกับคอนกรีตที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท I และ เนื่องด้วย นวัตกรรม ใหม่ในกระบวนการผลิตมีการเติมสารลดน้ำ (Water-Reducing) และสารเพื่อความแข็งแกร่ง ทำให้ คอนกรีตที่ผลิตจาก ปูนซีเมนต์ บัวแดง ไฮเทค มีการพัฒนากำลังอัดระยะต้น (Early Strength) ได้อย่างรวดเร็วและระดับ การหดตัวของคอนกรีตอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งตอบโจทย์กับผู้ใช้งานคอนกรีตในสภาวะปัจจุบันที่ต้องการความเร่งด่วนในการทำงานและการเพิ่มความทนทานของคอนกรีต

Downloads