ความรับผิดชอบต่อสังคม

151 results

มอบหนังสือเพื่อน้อง

 • Press Release
 • 7. ธันวาคม 2020

โครงการปลูกต้นไม้

 • Press Release
 • 6. ธันวาคม 2020

โครงการเยี่ยมชุมชน

 • Press Release
 • 9. พฤศจิกายน 2020

สนับสนุนการก่อสร้างถนน

 • Press Release
 • 4. มิถุนายน 2020

โครงการอาหารกลางวัน

 • Press Release
 • 4. พฤษภาคม 2020

วันสตรีสากล 2563

 • Press Release
 • 9. มีนาคม 2020

เยี่ยมชุมชนรอบโรงงาน

 • Press Release
 • 25. ธันวาคม 2019