ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมจิตอาสา
โรงงานตาคลี สมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
31 มีนาคม 2018

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Thailand Green and Smart Mining Forum.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองแร่ไทย ร่วมมือจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Thailand Green and Smart Mining Forum 2018) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนาการทำเหมืองแร่บนหลักธรรมาภิบาลและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อยู่กับชุมชนโดยรอบอย่างมีความสุข เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่...
20 มีนาคม 2018

กิจกรรมจิตอาสา

Big Cleaning Day Activity.
โรงงานตาคลี ร่วมกับโรงเรียนวัดหนองจิกรี และจิตอาสาหมู่ 8 จัดกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาดพื้นที่ริมถนนสายหนองจิกรี และบริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนองจิกรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน
19 มีนาคม 2018

โรงงานตาคลี สมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

Donation for Takli Hospital.
โรงงานตาคลี สมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตาคลี  โดย คุณประสานสมัยสงค์ ผู้จัดการโรงงานตาคลีและคณะ เป็นตัวแทนมอบ และนางสาวศรุตา ช่อไสว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาล เป็นผู้รับมอบ

แผนก บริการลูกค้า

โทรศัพท์: 
+66 (0)2-641-5600 Ext. 2801-4
โทรสาร: 
+66 (0)2-641-5682-4
ACC
โทร. +66(0)2-080-0333
23/124-128 ซ.ศูนย์วิจัย
ถ.พระรามเก้า
บางกะปิ ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310
ประเทศไทย