ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
Zero Accident Award 2018
ประเพณีสงกรานต์
30 มิถุนายน 2018

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม

World Environment Day.
วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่โรงงาน โรงงานพุกร่าง ร่วมกับเทศบาล ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในเขตตำบลพุกร่าง จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อพุด้านข้างโรงงาน ด้วยการกำจัดวัชพืชและปลูกต้นไม้ บริเวณริมบ่อพุ ซึ่งบ่อพุแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่รองรับน้ำซับที่ไหลมาจากภูเขาด้านข้างโรงงาน เป็นแหล่งน้ำที่ชาวตำบลพุกร่างใช้ในการทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ฯลฯ...
28 มิถุนายน 2018

Zero Accident Award 2018

Zero Accident Award 2018.
โรงงานชะอำ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 ระดับเงิน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงาน โดยรางวัลนี้เป็นเครื่องการันตีว่าโรงงานชะอำ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน ตามแบบแผนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการขับเคลื่อนและร่วมมือของทุกคนในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
4 เมษายน 2018

ประเพณีสงกรานต์

Songkran Festival.
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่และโรงงาน ได้จัดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามของไทย โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร ในวันดังกล่าวทั้งผู้บริหารและพนักงานต่างร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย และสวมเสื้อลายดอกเพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทย ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพรให้แก่พนักงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยนอกเหนือจากนั้น ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ โรงงานพุกร่าง โรงงานตาคลี และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดงานวันสงกรานต์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน...

แผนก บริการลูกค้า

โทรศัพท์: 
+66 (0)2-641-5600 Ext. 2801-4
โทรสาร: 
+66 (0)2-641-5682-4
สำนักงานใหญ่
โทร. +66(0)2-080-0333
23/124-128 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระรามเก้า
บางกะปิ ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310
ประเทศไทย