ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์

ปูนดอกบัวได้จัดแบ่งสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ตามสมรรถนะของปูนซีเมนต์ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งาน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานก่อสร้างในแต่ละประเภทอย่างครบวงจร  

ปูนดอกบัว“นวัตกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อทุกสมรรถนะงานก่อสร้าง”

ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษ สำหรับงานฉาบ 

ปูนซีเมนต์ผสม

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท I 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ประเภท III 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท V

ปูนซีเมนต์สำหรับขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ปูนสำเร็จรูป

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

 

แผนก บริการลูกค้า

แผนก บริการลูกค้า