กรรมการบริษัท

นายชอง โท
ประธานกรรมการ

นายชนะ ภูมี
กรรมการ

นายอุฬาร เกรียวสกุล

กรรมการ

นายนภดล รมยะรูป
กรรมการผู้จัดการ

นายเควิน เจอร์ราร์ด กลัสกี้
กรรมการ 

นายโรเบอร์ โต้ กัลลิเอรี
กรรมการ

นายระพี สุขยางค์
กรรมการ

นายฮวน ฟรานซิสโก เดอฟาค 
กรรมการ

นางสาวซิม ซก เพ็ง
กรรมการ

นายคลาวดิโอ เดอัลแบรติ
กรรมการผู้จัดการ