2540

กำเนิด “บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด” ด้วยทีมผู้บริหารเลือกสรรอย่างดีจากองค์กรแม่ให้บริการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มทางเลือกของผู้บริโภค ซึ่งต้องการคุณภาพและการให้บริการที่ทัดเทียมผู้นำในราคาเหมาะสม เริ่มจากจำนวนหน่วยผลิต 4 แห่งโดยมีปริมาณผลิตรวม 60,000 ลบ.ม. สนองความไว้วางใจต่อลูกค้ากลุ่มแรก 45 รายในปีแรก

2541

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ และรองรับการขยายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการเพิ่มหน่วยผลิตเป็น 8 แห่ง กับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 125 ราย

2542

บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในสถานะทัดเทียมกับผู้นำตลาดภายในระยะเวลาเพียงปีที่สามของการเข้าสู่ตลาด พร้อมกับเพิ่มหน่วยผลิตเป็น 12 แห่ง เพื่อบริการลูกค้าที่เพิ่มเป็น 200 ราย  บริษัทแม่ตกลงร่วมทุนกับกลุ่ม Italcementi ซึ่งเป็นผู้นำอันดับต้นของโลกในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2543

มีอัตราการยอมรับของตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 300 ราย ซึ่งมีผลให้ปริมาณการผลิตมากกว่า 300,000 ลบ.ม. ภายในปีเดียว

2544

อัตราความก้าวหน้าของผลสำเร็จทางการตลาด ยังคงความต่อเนื่องติดต่อกันนับเป็นปีที่สี่โดยใช้เวลาดำเนินกิจการครบ 55 เดือน นำไปสู่การผลิตและขาย ซึ่งมียอดสะสมครบเกินกว่า 1,000,000 คิวบิค เมตรแรก และยังคงมีปริมาณลูกค้าผู้มอบความวางใจต่อเราเพิ่มอีกเป็น 355 ราย แต่มีปริมาณหน่วยผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 13 แห่ง

2545

ผลสำเร็จของการดำเนินงานตลอดต่อเนื่องปีที่ห้าติดต่อกันนั้น มีแรงขับเกิดจากการกำหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณ อนาคต นับจากนี้ไปเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาผลสำเร็จของการดำเนินงานให้ต่อเนื่อง ดังที่เป็นมาตลอดทั้งปี และจะยังคงผลักดัน ให้องค์กรนี้เป็นที่หวังได้พึ่งพิงได้ ของทั้งต่อบุคลากรของเราทุกคนและลูกค้าทุกราย แต่หากว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ ซึ่งจะเป็นเป้าหมายซึ่งเน้นในเชิงคุณภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและความยั่งยืนร่วมกันตลอดไป
 

ปรัชญาธุรกิจ  

  • สนองตอบทุกความพอใจสูงสุดของการให้บริการ

  • ดำรงแนวคิดต่อคู่ค้าเสมือนดั่งบุคคลในครอบครัว
  • ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ, มอบหมายและให้โอกาสบุคลากรทุกระดับ
  • สร้างเสริมศักยภาพการประกอบการและเป้าหมายธุรกิจโดยโปร่งใส
  • ขอร่วมมีส่วนสร้างสังคมด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบ

ปณิธานก่อเกิด  

ความตั้งใจสนองต่อความต้องการบริโภคปูนซีเมนต์ เป็นความมุ่งหมายแรกที่บริษัทแม่ของเรา เริ่มผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ได้ในปี 2536 จนปัจจุบันภายใต้การดำเนินงานที่มีมาตรฐานร่วมกันกับ พันธมิตร ระดับแนวหน้าของโลก ด้วยความตั้งใจ ที่จะร่วมมีส่วนในการพัฒนาประเทศให้สมดังปณิธานเดิม
มาวันนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 ทายาทเพื่อร่วมสืบทอดปณิธานดังกล่าวได้ถือกำเนิดขึ้นภาย ใต้ชื่อ “บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด”

 

ทั้งนี้นอกเหนือจากการสืบทอดเจตนารมณ์เดิมให้เกิดสัมฤทธิ์ผลแล้วเรายังหมายมั่นที่จะเป็น หนึ่งในระดับแนวหน้า ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่เปี่ยมด้วยคุณภาพมาตรฐานสูง และมุ่งมั่นใน การให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อสรรค์สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นเป้าหมายและพร้อมจะเป็นอีก หนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดของการให้บริการกับทุกความต้องการตามครรลองของปรัชญาธุรกิจและภายใต้ ปณิธาน “อีกหนึ่งพลังคุณภาพ ร่วมสร้างไทย”