ปูนดอกบัวจัดสัมมนาเทคโนโลยีคอนกรีตประจำปี 2566

ปูนดอกบัวจัดสัมมนาเทคโนโลยีคอนกรีตประจำปี 2566

Event Concrete Technology Seminar 2023_2.

Event Concrete Technology Seminar 2023_1.

Event Concrete Technology Seminar 2023_4.jpg.

Event Concrete Technology Seminar 2023_3.jpg.

ปูนดอกบัวจัดสัมมนาเทคโนโลยีคอนกรีตประจำปี 2566

ปูนดอกบัวจัดกิจกรรมสัมมนาเทคโนโลยีคอนกรีต ประจำปี 2566  เรื่อง “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกกับการลดสภาวะโลกร้อน” ให้กับลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปและโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบรรยาย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี หัวหิน