ครบรอบ 31 ปี ปูนซีเมนต์เอเซีย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ปูนซีเมนค์เอเซีย จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี ของการก่อตั้งบริษัท

สำนักงานใหญ่ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงไม่อยากให้มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ 

โรงงานพุกร่าง โดย นายกลยุทธ์ วุ่นบำรุง  ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงงาน  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นศิริมงคลให้กับพนักงาน


 

31st Anniversary of Asia Cement (2).

31st Anniversary of Asia Cement (3).

31st Anniversary of Asia Cement (4).

31st Anniversary of Asia Cement (5).

31st Anniversary of Asia Cement (6).

31st Anniversary of Asia Cement (7).

31st Anniversary of Asia Cement (8).

31st Anniversary of Asia Cement (9).

31st Anniversary of Asia Cement (10).