กิจกรรม

ปูนดอกบัวร่วมงาน “โฮมฮับแฟร์” จ.อุบลราชธานี

ปูนดอกบัวร่วมกิจกรรมงาน โฮมฮับแฟร์ ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 4 ก.พ. 2563
ณ ร้านโฮมฮับ จ.อุบลราชธานี โดยในงานมีการแนะนำผลิตภัณฑ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับช่างปูน ผู้รับเหมา เจ้าของบ้านและบุคคลทั่วไป เป็นการสร้างแบรนด์และผลักดันการขายอีกด้วย 


 

ปูนดอกบัวร่วมงาน “คิงส์วัสดุ Grand Sale ครั้งที่ 4” จ.ศรีสะเกษ

ปูนดอกบัวร่วมกิจกรรมงาน คิงส์วัสดุ Grand Sale ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค 2563
ณ คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ.ศรีสะเกษ โดยในงานมีการแนะนำผลิตภัณฑ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับช่างปูน ผู้รับเหมา เจ้าของบ้านและบุคคลทั่วไป เป็นการสร้างแบรนด์และผลักดันการขายอีกด้วย 

ปูนดอกบัวจัดงาน “ครอบครัวปูนดอกบัว” จ.สงขลา

ปูนดอกบัวจัดงาน “ ครอบครัวปูนดอกบัว ” ซึ่งเป็นงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า ช่าง และผู้รับเหมาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทั้งนี้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ปูนดอกบัว สาธิตการฉาบปูน “บัวพลัส” การใช้งานโดยให้ช่างได้ทดลองใช้งานจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลา อ.เมือง จ.สงขลา